วิธีการต่อวงจร Proximity Sensor - ระบบโรงงานอุตสาหกรรม

PROXIMITY SENSOR

เป็นอุปกรณ์ที่สามารถตรวจจับวัตถุโดยไม่ต้องสัมผัส แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

1. Inductive Proximity Sensor ใช้ตรวจจับวัตถุที่เป็นโลหะ


2. Capacitive Proximity Sensor ใช้ตรวจจับวัตถุเกือบทุกประเภท แต่วัตถุที่ตรวจจับจำเป็นต้องมีปริมาตรที่ไม่น้อยเกินไป


 นอกจากนั้น Proximity Sensor ยังสามารถแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ ชนิด Unshielded ซึ่งมีบริเวณตรวจจับกว้าง กระจายไปรอบๆหัวของ proximity  และ ชนิด Shielded ซึ่งมีบริเวณตรวจจับกระจายเฉพาะตัวหน้าบริเวณส่วนหัวของ Proximity
*** การต่อวงจรใช้งาน ***
- การต่อ Proximity Sensor เข้ากับ PLC

- การต่อ Proximity Sensor เข้ากับโหลดรีเลย์


 ขอบคุณข้อมูลจาก www.a-automation.co.th

 เรียบเรียงข้อมูลโดย http://saleplc-arecycle.blogspot.com/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น