ขาย Plc Mitsubishi A Series และ Q Series ราคาไม่แพง


ขาย Plc Mitsubishi A Series และ Q Series ราคาไม่แพง เป็นกันเอง ตอนนี้มีโปรโมชั่น 
ลดราคา 20- 30 % สำหรับสินค้าใหม่ขาย Plc Mitsubishi A Series และ Q Series ราคาไม่แพง เป็นกันเอง ตอนนี้มีโปรโมชั่น ลดราคา 20- 30 % สำหรับสินค้าใหม่ มีมากมายหลายรุ่น อาทิเช่น

PLC MITSHBISHI A SERIES 
>> ขาย Plc Mitsubishi รุ่น A1SY40
>> ขาย Plc Mitsubishi รุ่น A1SY40P
>> ขาย Plc Mitsubishi รุ่น A1SHCPU
>> ขาย Plc Mitsubishi รุ่น A1S62PN
>> ขาย Plc Mitsubishi รุ่น A1SX80
>> ขาย Plc Mitsubishi รุ่น A1SY10
>> ขาย Plc Mitsubishi รุ่น A6TBXY54
>> ขาย Plc Mitsubishi รุ่น A1SY41P
>> ขาย Plc Mitsubishi รุ่น A1SY60
>> ขาย Plc Mitsubishi รุ่น A1SJ71AR21
>> ขาย Plc Mitsubishi รุ่น A1SY42P
>> ขาย Plc Mitsubishi รุ่น A2SHCPU
>> ขาย Plc Mitsubishi รุ่น A1SX40
>> ขาย Plc Mitsubishi รุ่น A1SX42
>> ขาย Plc Mitsubishi รุ่น A1SX42-S1
>> ขาย Plc Mitsubishi รุ่น A1SX10
>> ขาย Plc Mitsubishi รุ่น A1SJ71LP21

PLC MITSUBISHI Q SERIES
>> ขาย Plc Mitsubishi รุ่น QX80,[Input 16in,24Vdc]
>> ขาย Plc Mitsubishi รุ่น QX41,[Input 32in,24VDC]
>> ขาย Plc Mitsubishi รุ่น QX42,[Input 64in,24Vdc]
>> ขาย Plc Mitsubishi รุ่น QX40,[Input 16in,24VDC]
>> ขาย Plc Mitsubishi รุ่น QY40P,[Oput 16out,Output Transistor]
>> ขาย Plc Mitsubishi รุ่น QY42P,[Output 64out,Output Transistor]
>> ขาย Plc Mitsubishi รุ่น QY41P,[Output 32out,Output Transistor]
>> ขาย Plc Mitsubishi รุ่น QY10,[Output 16 out, relay]
>> ขาย Plc Mitsubishi รุ่น QY50,[Output 16out,Output Transistor]
>> ขาย Plc Mitsubishi รุ่น Q64AD,[analog input 4 channal]
>> ขาย Plc Mitsubishi รุ่น QH42P,[ in32/Out32 ,Output Transistor]
>> ขาย Plc Mitsubishi รุ่น QJ71C24N-R4,[Interface module 2 RS422/485]
>> ขาย Plc Mitsubishi รุ่น QX40-S1,[Input 32in,24Vdc]
>> ขาย Plc Mitsubishi รุ่น Q00UJCPU
>> ขาย Plc Mitsubishi รุ่น QJ71C24N-R2
>> ขาย Plc Mitsubishi รุ่น Q10UDEHCPU
>> ขาย Plc Mitsubishi รุ่น QJ71E71-100
>> ขาย Plc Mitsubishi รุ่น QX41Y41P
>> ขาย Plc Mitsubishi รุ่น Q06UDEVCPU
>> ขาย Plc Mitsubishi รุ่น QD77MS2 
>> ขาย Plc Mitsubishi รุ่น QD75MH1

ขาย Plc Mitsubishi ขายอะไหล่เครื่องจักร อุปกรณ์ไฟฟ้า นิวเมติกต่างๆ และอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับงานโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งสินค้าใหม่และสินค้ามือสอง
สอบถามเพิ่มเติม โทร.02-9444511-13
mail:Sales@a-automation.co.th
เลือกซื้อสินค้าเพิ่มเติมได้ที่
👉 http://www.a-automation.co.th/ (สินค้าใหม่)
👉 http://www.a-recyclegroup.com/ (สินค้าใหม่และมือสอง)
👉 http://www.po-recycle.com/ (สินค้ามือสอง)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น