ขายPLC ขายอะไหล่เครื่อง อุปกรณ์อุตสาหกรรมโรงงานทุกชนิด

ขายPLC Mitsubishi  รุ่น    Q00CPU,Q00JCPU,Q00UJCPU,Q01CPU,
Q01UCPU,Q02CPU,Q03UDECPU,Q04UDHCPU,Q06HCPU,
Q06HCPU-A,Q06UDEHCPU,FX1N,FX2N,FX1S,FX3U,
FX2UFX0-14MT-D,FX0-20MT-D,FX0-30MT-D,F1-12MR,
F1-30MR,F1-40ER,F1-40MR,FX-80MR,FX-1HC,
FX-1GM,FX0S-10MT,FX0S-14MT,FX0S-14MR,FX0S-20MT,
FX0S-30MT,FX0S-30MR,FX1S-14MR-ES/UL,FX1S-14MT,
FX1S-20MT,FX1S-20MR-ES/UL,FX1S-30MT,FX1S-30MR,
FX0N-8EX,FX0N-8EX,FX0N-8EYR,FX0N-16EYT,
FX0N-485ADP,FX0N-24MT,FX0N-24MR,FX0N-40MT,
FX0N-40ER,FX0N-60MT,FX0N-60MR,FX1N-14MR-ES/UL,
FX1N-24MR,FX1N-40MT,FX1N-40MR,FX1N-60MT,
FX1N-60MR,FX2N-8EX,FX2N-8ER-ES/UL,FX2N-8EYR,
FX2N-16EX,FX2N-16EYR-ES/UL,FX2N-32MT-ESS/UL,
FX2N-32MR-ES/UL,FX2N-32ER-ES/UL,FX2N-48ET,
FX2N-64MT,
FX2N-64MR-ES/UL,FX2N-96MT,FX2N-80MR-ES/UL,FX2N-128MT,FX2N-128MR,FX1NC-32MT,FX2NC-32EYT  (ขยาย outputs),
FX2NC-32EX (ขยาย  inputs),FX2NC-32MT,
FX2NC-64ET (ขยาย),FX2NC-64MT,FX2NC-64ET,FX2NC96MT,
FX3UC-4AD,FX3UC32MTLT,FX3U232ADP,QY40P,QX40,
Q06HCPU,Q172PUN,Q173CPUN,QX42,QX41,Q62P,Q61P,
Q02CPU,QY10,Q00CPU,A1SC07B,A1S64AD,A1S61P,A1S61PN,
A1SCPU,A1SX40,A1SY10,A1SY42A1S62P,A1SHCPU,A1SY40P,
A2ASCPU-S1  เป็นต้น 
และยัง ขายPLC อีกมากมาย เช่น ขายPLC OmronขายPLC Keyence
ขายPLC SiemensขายPLC AllenBradley 
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น